mandag den 5. marts 2018

vores børn

Det er vores påstand, at vi som forældre i dag gør rigtig meget godt for vores børn! Men også, at vi nogle gange løber lidt for stærkt og glemmer at registrere, hvad det er vi gør, der rent faktisk er godt. Derfor har vi ikke noget at hive fat i, når vi oplever ’stormvejr’ i hverdagen med ungerne. Vi mangler, at gøre den ubevidste viden til vores personlige redskaber.
Denne blog er tilegnet alle jer dejlige forældre, der knokler rundt for at gøre det bedste for at støtte jeres unger til at blive robuste, glade og sociale væsener. Og tilegnet alle jeres dejlige unger, der knokler på for at samarbejde og tilegne jer alle de kompetencer der skal til for at begå sig i vores moderne samfund.
Klippene i denne blog er ment som inspiration til at blive opmærksom på, hvad der i kommunikationen støtter jeres børn til at udvikle sig. Du vil sikkert tænke mange steder ‘Jamen det gør jeg jo allerede’ og det er netop pointen, at det, der udvikler børn, ikke er hokuspokus men ’naturlige udviklingsstøttende elementer’, som vi alle bruger mere eller mindre i hverdagen. Og som vores børn i perioder kan have brug for mere og mindre af, for at klare de udfordringer der opstår i jeres samspil eller samspillet med andre.
Pointerne er hentet fra Marte Meo, som er en metode til at styrke kommunikationen og samspillet i familier (Læs under fanen Marte Meo), som vi alle tre arbejder professionelt med. Og som vi er meget begejstrede for, da vi hver især har oplevet mange familier opnå mere fred og samhørighed, efter at forældrene er blevet opmærksomme på principperne.
At klippene fortrinsvis er med småbørn, er fordi vi ønsker, at ideerne skal komme familierne til glæde, mens børnene er så små som muligt, men kan sagtens oversættes til også, at anvendes i familier med større børn.

Når du følger barnets tempo er du med til at skabe spiseglæde

Børn er fra naturens hånd forsigtige og reserverede, når de, de første mange gange møder mad, de ikke kender. Denne indstilling har været med til, at vi har overlevet som art.
Når du følger dit barns tempo ved den første skemad, skaber du godt grundlag for spiseglæde. Det er, når du lader dit barn dufte, mærke, smage på maden, samt venter til det har tygget helt af munden og viser tegn på at være klar igen, før du tilbyder den næste bid. Det kræver tålmodighed og kan tage ekstra tid, når du følger dit barns tempo, men til gengæld skaber du de bedste betingelser for, at dit barn bliver ’madmodig’ og vil nyde at spise forskelligt og varieret fremover.

Når du imiterer

Når du følger og imiterer dit lille barn, føler det sig bekræftet i at ‘dèt der kommer fra mig er ok’. Dine gentagelser giver budskabet: Mor gør det samme som mig, ergo er det i orden. Daglige erfaringer af denne slags bygger selvværd op.
I klippet danser Louis til musikken, mens mor kigger, danser med og imiterer hans bevægelser. Mens hun nyder ham. At føle sig set og samtidig nydt for den man er, giver næring til følelsen af at være ‘helt som man skal være’:

Når der opstår samhørighed

Den gode kontakt med dig er følelsesmæssig næring for dit barn! Stunder, hvor der opstår en stærk følelse af at høre sammen, har samme effekt som gødning, som dit barn kan vokse og blomstre af.
En forklaring er, at når hormonet oxytocin udskilles i dig, hvilket kan give denne intense oplevelsen af at ‘svømme over’, så opfanger dit barns nervesystem det og bliver oversat til budskabet: ‘du er som du skal være, alt er okay, vi hører sammen’. For dit lille barn, der er helt afhængigt af dig, virker det beroligende og opbyggende. Så kan barnet bruge sin energi på at udforske og udvikle sig.
Se her hvordan der opstår et lille ‘kærlighedsøjeblik’ mellem Lily og mor, ved at mor er tilgængelig med den gode øjenkontakt og gennem sang skaber en oplevelse af samhørighed:

Når du har blik for pauserne

Den gode kontakt med dig er det mest nærende i dit barns udvikling! Og et kærligt blik fra dig er den direkte vej til, at dit barn føler sig set og elsket.
Spejlneuroner i dit barns og din hjerne gør nemlig, at I gennem blikket får adgang til hinandens følelser. Måske har du oplevet, at du er begyndt at smile, når dit barn smiler. Eller at dit barn sætter i et hyl, når et andet barn gør det. Vi mærker lidt af den andens følelse i os selv. Så når dit barn læser varme følelser i dine øjne, vil det mærke varme i kroppen og få budskabet ‘mor elsker mig’.
Men fordi øjenkontakt er en kraftfuldt kilde, så er der også brug for små pauser indimellem til at ‘lade op’ igen. Det er, når du er tilgængelig med den gode øjenkontakt, og samtidig har blik for barnets behov for pauser, at kontakten bliver afstemt, og dit barn får alt det gode ud af den.
Se i klippet her, hvordan mor følger, venter og skruer ned for egne lyde, mens Claudia tager en pause, for så at genoptage kontakten igen.

At sætte ord på barnet


Positiv ledelse
‘Positiv ledelse’ er et andet grundlæggende element i Marte Meo. Ved ledelse forstås, at man som forældre tager ansvaret for at vise vejen og sætte nogle tydelige rammer, som barnet kan navigere efter. Og med positiv menes at det bliver gjort i en respektfuld tone og som guidninger i stedet for irettesættelser. Det betyder at man fortæller barnet, hvad det skal gøre (i stedet for, hvad det skal holde op med) og anerkender, når barnet så har gjort det. Det betyder IKKE, at barnet skal have sin vilje eller at man som forældre altid skal være positiv. Man må godt være sur og træt og alt det mennesker er, bare barnet forstår, at mors reaktioner fx handler om hendes dag, der har tappet for energi.
Forældre hjælper børn til at høre efter, hvis de guider og fortæller barnet helt konkret, hvad det skal gøre. I klippet siger mor fx “sætte dig ned på numsen” og Louis gør det. Derefter bekræfter hun; ‘Tak’. Det giver lyst til samarbejde, når Louis mærker, at hans anstrengelser bliver værdsat.

Skulle mor i klippet her være endnu mere tydelig, skulle hun komme med en anvisning i stedet for et spørgsmål. Børn tager ledelsesspørgsmål bogstaveligt, og tror de har et valg, hvilket kan lede til protester, når de finder ud af, at det har de faktisk ikke. Så ingen spørgsmål, bare anvisninger.

Marte Meo elementerne


Marte Meo metoden bygger på en række antagelser om, hvad der støtter børn i deres udvikling. Når vi i teksterne taler om ‘at følge barnet’ eller ‘sætte ord på barnet’, så er det begreber og vendinger der er hentet fra metoden. I nedenstående vil vi vise nogle små klip, hvor hver enkelt element bliver beskrevet og illustreret.
At følge barnet
‘At følge barnet’ et helt grundlæggende element i Marte Meo tænkningen. Konkret betyder det, at man som forældre tuner ind på barnet og
  • følger barnets opmærksomhedsfokus og initiativer dvs hvad det ser på, gørsiger mv
  • lever sig ind i, hvad barnet er optaget af, hvad der er vigtigt for det og hvilke følelser, der kan være forbundet med det. Barnets intentioner må tolkes positivt, hvis det skal have en udviklingsstøttende effekt.
Når man møder barnet her, føler det sig set og forstået, og det bygger selvværd og samarbejdslyst op.